InfoNu.nl > Nieuws uitgelicht… > Mens en samenleving > Geografie Israël: plan nieuwe Joodse steden in Galilea 2013
nieuws uitgelicht

Geografie Israël: plan nieuwe Joodse steden in Galilea 2013

Geografie Israël: plan nieuwe Joodse steden in Galilea 2013 De World Zionist Organisation komt eind 2013 met een plan om 100.000 Joden naar Galilea te lokken door middel van de bouw van nieuwe steden en het uitbreiden van bestaande ontwikkelingssteden. Het idee achter dit plan is om meer balans te krijgen tussen de Joodse en Arabische bevolking van Centraal Galilea (in het gebied rond de Beit Netofa Vallei). Het is in feite een voortzetting van de ontwikkeling van het mitspim plan uit de jaren '80 van de vorige eeuw om Joodse soevereiniteit in het gebied te bewerkstelligen. De mitspim zijn er niet in geslaagd de demografische balans te doen veranderen. Daarom wil men naast de rurale nederzettingen ook stedelijke ontwikkeling promoten.

Galilea

Vier nieuwe gemeenschappen

Om tienduizenden Joden te trekken zullen vier nieuwe gemeenschappen worden opgericht: Shibolet, Ramat Arbel, Haruv en Yissachar. Deze laatste twee zouden oorspronkelijk ten noorden van Kiryat Tivon in westelijk Galilea gebouwd gaan worden. Nu is besloten om ze te bouwen bij het Movil kruispunt in Centraal Galilea.

De Nederzettingen Divisie van de World Zionist Organisation (WZO) bekritiseert het huidige planningsbeleid dat gebaseerd is op het Nationale Master Plan 35 (voor nationale ontwikkeling). Dit plan gaat uit van uitbreiding van bestaande gemeenschappen, het ontmoedigen van de vestiging van nieuwe gemeenschappen, en het beperken van de capaciteit van rurale gemeenschappen tot 500 huizen elk. WZO wil dat aan bestaande rurale gemeenschappen nieuwe buurten gebouwd worden met 700-1000 eenheden elk. Het wil ook af van dichte bebouwing in stedelijke gebieden als Karmiel en Nazareth Illit. In plaats daarvan zouden eengezinswoningen aan de randen van de stad gebouwd moeten worden.

Demografische oorlog tegen Arabieren

Volgens Knesset lid Hanna Swaid van de linkse partij Hadash, die tevens planoloog is en in Galilea woont, is er al sinds 1980 een demografische oorlog tegen de Arabische bevolking aan de gang. "Het vorige plan ondermijnt steden van Karmiel, Tiberias en Afula door het aantrekken van bevolking naar eengezinswoningen in de nieuwe gemeenschappen." Hij pleit voor meer banen, betere infrastructuur en een vermindering van de kloof op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid tussen het centrum en de periferie. Het nieuwe plan is volgens hem geen planningsproces maar de strijd om land.

Schade aan het landschap

Itamar Ben David, hoofd van de planning van de SPNI (natuurbescherming beweging in Israël), waarschuwt dat huizenbouw ook betekent dat er meer infrastructuur moet worden aangelegd dat schade aan het landschap toebrengt. "Deze initiatieven zijn in strijd met het nationaal ruimtelijk beleid onder leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken, en komt in de plaats van werken in de richting van een goede oplossing voor het echte probleem en dat is de woningnood." WZO meldt dat het Nederzettingen Departement volledig bevoegd is regionale en lokale plannen voor te stellen en uit te voeren. Ook wordt momenteel gewerkt aan Druzische nederzetting in Galilea. Voorzitter van de Regionale Raad van Beneden Galilea (Moti Dotan), waar Shibolet en Ramat Arbel zullen komen te liggen, zegt dat er nieuwe nieuwe gemeenschappen gebouwd moeten worden en bestaande moeten worden uitgebreid. Het Nationale Master Plan 35 beperkt het aantal huizen in bestaande gemeenschappen. Daarom vindt Dotan dat er nieuwe moeten komen. Salah Suleiman van de Arabische regionale raad Bueina-Nudijat vindt dat de overheid geld zou moeten spenderen aan het verbeteren van bestaande gemeenschappen inclusief Arabische. Hij noemt de situatie van de Arabische gemeenschappen erg slecht. Hij vindt de bouw van nieuwe nederzettingen een enorme investering en weggegooid geld. Waarom zijn er nieuwe gemeenschappen nodig?

Legenda
A. Emek Beit Netofa - gebied waar rondom nieuwe Joodse gemeenschappen moeten komen

Visie van Etsel

In de begin jaren '90 van de vorige eeuw hebben we onderzoek gedaan in het bergachtige gebied van Centraal Galilea. Ook toen al speelden bovenstaande ontwikkelingen. Er zijn tal van plannen voor Galilea geopperd en ook uitgevoerd en deze hadden allemaal tot doel de demografische balans tussen Joden en Arabieren in evenwicht te brengen. Wij richtten ons onderzoek op een duurzame ontwikkeling van Galilea en kwamen tot de volgende conclusie.

Aan het begin van de twintigste eeuw was Centraal Galilea een tamelijk onontwikkeld geïsoleerd gebied met een typisch Middellandse Zee landschap en traditionele dorpen. Tijdens het Britse Mandaat en vooral na de oprichting van de moderne staat Israël werd het gebied meer beïnvloed door externe relaties. Het gebied ontwikkelde zich door bouw, landbouw en infrastructuur. De Arabische bebouwing vond plaats op bouwgrond, in het oude centrum van de dorpen en in natuurreservaten. De Joodse bouw vond soms plaats in natuurreservaten.

Omdat door Joden en Arabieren gevochten wordt om schaars land is ecologische planning noodzakelijk. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in het gebied Segev. Ook het Technion is in de jaren 1990 met een masterplan gekomen. Dit plan bestond uit een uitgebreid plan, een plan voor grondgebruik en een milieukaart. Bij het plan hoorde ook het idee van dynamisch gecontroleerde groei.

Grootste problemen bij de ontwikkeling van Galilea waren/zijn het feit dat binnen de Arabische sector weinig openbare planning is. Binnen de Joodse sector was sprake van ad-hoc beleid. Mogelijk gaat het met het nieuwe plan van het WZO beter.

Lees verder

© 2013 - 2017 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Israëls nederzettingen: ruimtelijke ontwikkeling 1949-1966Israëls nederzettingen: ruimtelijke ontwikkeling 1949-1966Het Nationaal Ruimtelijk Plan beoogt een uitgebalanceerde verdeling van de bevolking over het gehele land. De verdeling…
Geografie Israël: demografie Israëlische bevolking 1948-2013Geografie Israël: demografie Israëlische bevolking 1948-2013Na de Onafhankelijkheidsoorlog was de bevolkingssamenstelling van Israël wezenlijk veranderd. Veel Arabieren waren op de…
Geografie Israël: rol immigranten bij ontwikkeling stedenGeografie Israël: rol immigranten bij ontwikkeling stedenVóór de oprichting van de staat Israël gaven de Zionisten weinig aandacht aan stedelijke planning voor de opvang van nie…
Toerisme Israël: Montfort, Ma'alot, Nazareth, e.oBelangrijke toeristische attracties in Galilea in de buurt van het Kruisvaarders kasteel Montfort, Ma'alot-Tarshiha (Joo…
Geografie Israël: toekomstscenario Israël in 2020Geografie Israël: toekomstscenario Israël in 2020Israëlische geografen en planologen kijken graag naar de toekomst van Israël. Israëls toekomst is sterk verweven met pla…
Bronnen en referenties
  • WZO pushing new Jewish towns to 'balance’ Arab population in Israel's north - HaAretz
  • Onderzoek Etsel in kader van studie sociale geografie

Reageer op het artikel "Geografie Israël: plan nieuwe Joodse steden in Galilea 2013"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Etsel
Laatste update: 10-12-2013
Rubriek: Nieuws uitgelicht…
Subrubriek: Mens en samenleving
Special: Geografie Israël
Bronnen en referenties: 2
Nieuws uitgelicht…
Deze rubriek bevat artikelen welke zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en kunnen daarom mogelijk gedateerde informatie bevatten.
Schrijf mee!