InfoNu.nl > Nieuws uitgelicht… > Wetenschap > 39 NGO's met een klacht naar de Europese ombudsman

39 NGO's met een klacht naar de Europese ombudsman

39 NGO's met een klacht naar de Europese ombudsman In de wetenschappelijke wereld bestaat er veel discussie en zijn er zeer uiteenlopende meningen over de stralingsproblematiek. De ene groep wetenschappers waarschuwt voor de gevaren van de draadloze technieken. Wifi, zendmasten, smartphones, tablets en de vele toepassingen in brillen en horloges. De andere groep wetenschappers denkt dat er niets aan de hand is. Maar er is toch een wetenschappelijk comité voor opkomende en nieuw geïdentificeerde gezondheidsrisico’s (SCENIHR)? Onderzoeken van wetenschappers die waarschuwen voor straling worden echter niet gehoord door dit comité. Sterker nog, verschillende leden hebben intieme betrekkingen met de telecom industrie. Hebben dus een dubbele pet op. Reden voor 39 NGO’s om de Europese ombudsman in te schakelen.

Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR)

SCENIHR is het wetenschappelijk comité voor opkomende en nieuw geïdentificeerde gezondheidsrisico’s. Dit comité inventariseert rapporten en deze gaan naar de Europese commissie en de leden van het Europees parlement, waar de deelnemende regeringen hun besluiten op baseren. Eind maart 2014 is in Griekenland het laatste SCENIHR concept-rapport gepresenteerd over elektromagnetische velden (EMV). Erg schokkend was dat vijf baanbrekende onderzoeken uit 2013 geweigerd werden en zelfs gekleineerd werden. Onderzoeken die een samenhang aantonen tussen het gebruik van mobiele telefoons en hersentumoren.

NGO’s

Een NGO is een niet-gouvernementele organisatie. Een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich bezig houdt met een maatschappelijk belang. Organisaties die zich bezig houden met het bevorderen van milieubescherming, mensenrechten, ontwikkelingswerk of gezondheid. De organisaties in Nederland en België die zich bezighouden om onbevooroordeelde informatie te geven wat betreft EMV zijn:
 • StopUMTS, Nederland
 • Beperk de Straling, België
 • Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling, Nederland
 • Teslabel, België
Het recente rapport van SCENIHR vinden 39 NGO’s wereldwijd (waaronder bovengenoemde informatiesites) grotendeels ten voordeel van de industriële wetenschap. Gezien de invloed van SCENIHR op gezondheidsbeleid en blootstellingslimieten van overheden, dienen de betrokken NGO’s een klacht in bij de Europese ombudsman. Het team van de ombudsman zal de klacht toetsen aan het handvest van de grondrechten van de Europese unie.

Europese ombudsman

Hebben Europese burgers, instellingen of bedrijven een klacht over wanbeheer van een Europese instelling, dan kan de klacht ingediend worden bij de Europese ombudsman. De ombudsman zal de klachten toetsen aan het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De klacht moet aan twee voorwaarden voldoen:
 • de feiten die aanleiding voor de klacht vormen, mogen niet ouder zijn dan 2 jaar en
 • er moet correspondentie zijn gevoerd met de betrokken Europese instelling over de feiten.
Sinds 1 oktober 2013, is de Ierse Emily O’Reilly de ombudsman. In 2007 werd ze ook benoemd als Commissaris voor Milieu Informatie en Commissaris voor Vrijheid. De ombudsman probeert wanbeheer te achterhalen en informeert de betreffende instellingen die daarop kunnen reageren. EU instellingen en organen zijn verplicht om de verzochte informatie te verstrekken en de ombudsman toegang te verlenen tot de betreffende dossiers.

De klacht van de NGO’s

De 39 NGO’s kaarten de onevenwichtige samenstelling en de ondoorzichtige werkwijze van de SCENIHR aan.

De samenstelling volgens de NGO’s.

Het comité is eenzijdig en doelbewust samengesteld uit wetenschappers die maar blijven verkondigen dat EMV geen gezondheidsschade geeft, hoogstens een opwarmeffect voor het lichaam. Gebaseerd door te testen op een zak water wat een mensenhoofd moet voorstellen. Veel leden van de SCENIHR hebben bovendien connecties met telecom- en elektrische industrieën en omstreden organisaties. Organisaties die het ontbreekt aan onpartijdigheid en geen inlevingsvermogen hebben in andere standpunten. Organisaties zoals:
 1. Het ICNIRP(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), een organisatie die de blootstellingslimieten bepaald. ). Over de hele wereld zijn de blootstellingsnormen gebaseerd op de ICNIRP-normen. Normen die alleen kijken naar korte termijneffecten (6 minuten blootstelling gedaan met een zak water) en geen enkele rekening houden met lange termijneffecten zoals kanker en neurodegeneratieve aandoeningen.
 2. De WCNG (Wireless Communications en Network Group). Een bedrijf wat draadloze toepassingen ontwikkelt en implementeert in de dagelijkse gang van zaken.

Ondoorzichtige werkwijze.

In de groep bevinden zich teveel leden met een dubbele pet wat vertroebelend werkt. Verschillende leden van SCENIHR moeten een beoordeling geven voor verschillende belanghebbenden. Hoe is een eerlijke kijk dan mogelijk wanneer het feit er ligt dat de telecomindustrie de eerste belanghebbende is? Leden met twee petten op zoals:
 • Theodoros Samaras, de voorzitter van SCENIHR een en ex-consultant van Vodafone
 • Anssi Auvinnen, een SCENIHR lid. Een Finse wetenschapper wiens onderzoek al regelmatig gefinancierd werd door het Mobile Manufacturers Forum, een belangengroepering van de grootste telecomfabrikanten.
 • Mats-Olof Mattsson, lid ICNIRP en zit in de wetenschappelijke raad van Telia Sonera ( een telecombedrijf in Noorwegen)
 • Kjell Hansson Mild (Telia Sonera, de wetenschappelijke Raad),
 • Zenon Sienkiewicz, adviseur ICNIRP en lid van het Management Committee of the UK Mobile Telecommunications and Health Research Programme. Tevens lid van het Management Committee van het Britse Mobile Telecommunications and Health Research Programme.
 • Anssi Auvinen, lid ICNIRP en herhaaldelijk gefinancierd door MMF, de Mobile Fabrikanten Forum voor wetenschappelijk onderzoek.
De meeste SCENIHR-wetenschappers zijn ook lid van het ICNIRP.

Wat willen de NGO’s

De 39 NGO’s vragen een
 1. onderzoek van de Europese ombudsman over de samenstelling en de aanstelling van de SCENIHR stuur- en werkgroepen. Met inbegrip onderzoek naar pluralisme, transpiratie en de invloed van bedrijfsbelangen.
 2. Een nietigverklaring van het laatste verslag op EMV gezondheidsrisico's. Bij de voorbereiding van SCENIHR rapporten is er altijd een publieke consultatie. Belanghebbenden kunnen dan reageren. De vele ingestuurde reacties van wetenschappers die het niet eens zijn met SCENIHR, worden niet meegenomen naar het eindrapport. De procedure is niet meer dan ‘doen alsof' men burgers en de bredere wetenschappelijke wereld bij het proces betrekt. De ingestuurde informatie wordt echter volledig genegeerd. De 39 NGO’s willen deelname en integratie van suggesties uit de publieke raadpleging.
 3. Een nieuw evenwichtig en onafhankelijke beoordeling over EMV en gezondheidsschade.
 4. De oprichting van een permanent, belanghebbend en onafhankelijke stuurgroep. Een nieuw, evenwichtig en transparante comité met vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke standpunten, zónder belangenverstrengeling.
© 2015 - 2017 Rieja, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wetenschappelijke doofpotaffaire op het hoogste niveauWetenschappelijke doofpotaffaire op het hoogste niveauIets in de doofpot stoppen houdt figuurlijk in dat handelingen en gebeurtenissen bewust niet in de openbaarheid komen. D…
Belangenconflict ICNIRPBelangenconflict ICNIRPDe International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) heeft als belangrijke taak om de veiligheidsno…
College voor de Rechten van de MensCollege voor de Rechten van de MensHet College voor de Rechten van de Mens is vanaf oktober 2012 de nieuwe benaming voor de Commissie Gelijke Behandeling (…
Dubbele nationaliteitDe dubbele nationaliteit is in Nederland een veelbesproken onderwerp. Onder een deel van de bevolking leeft al een tijdj…
Het voorzorgsprincipe en voorzorgsbeginselHet voorzorgsprincipe en voorzorgsbeginselHoe vaak horen we niet over het verband met de straling van alle antenne-installaties: 'het voorzorgsprincipe had in wer…
Bronnen en referenties
 • www.stopumts.nl
 • www.beperkdestraling.org
 • www.stichtingkennisplatformems.org
 • www.teslabel.be
 • http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1164:wetenschappelijke-doofpot-operatie-op-europees-niveau-beperk-de-straling-dient-samen-met-39-andere-ngos-klacht-in-bij-de-europese-ombudsman&catid=43:nieuws-algemeen
 • http://www.europa-nu.nl/id/vg9hlzymtekm/europese_ombudsman

Reageer op het artikel "39 NGO's met een klacht naar de Europese ombudsman"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Rieja
Laatste update: 24-09-2016
Rubriek: Nieuws uitgelicht…
Subrubriek: Wetenschap
Bronnen en referenties: 6
Nieuws uitgelicht…
Deze rubriek bevat artikelen welke zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en kunnen daarom mogelijk gedateerde informatie bevatten.
Schrijf mee!