InfoNu.nl > Nieuws uitgelicht… > Mens en samenleving > Inburgeringscursus: 4651,16 per allochtoon?

Inburgeringscursus: 4651,16 per allochtoon?

Inburgeringscursus:  4651,16 per allochtoon? Het Rijk stelt aan gemeenten een financiële bijdrage ter beschikking om inburgeringscursussen te verzorgen, die vervolgens worden aangeboden aan migranten. Vandaag, 7 december 2009, is duidelijk geworden wat zo'n cursus per allochtoon kost. De gemeente Groningen moet namelijk enkele miljoenen euro's terug betalen aan het Rijk, omdat de doelstellingen niet volledig zijn behaald. Een kleine rekensom naar aanleiding van de verstrekte gegevens leert ons, dat het gaat om duizenden euro's per migrant.

Inburgeringscursus

Een onderwijspakket, bedoeld voor immigranten die willen of moeten inburgeren, noemen we in Nederland een inburgeringscursus. De lesstof bevat o.a.
  • de Nederlandse taal
  • sociale vaardigheden
  • economische vaardigheden
  • juridische vaardigheden
Gemeenten zijn verplicht bepaalde groepen allochtonen een inburgeringscursus aan te bieden. De migrant betaalt een eigen bijdrage van 350. Maar wat kost zo'n inburgeringscursus in totaal? Hoeveel draagt de belastingbetaler bij aan zo'n cursus?

De wettelijke plicht tot het afleggen van een inburgeringsexamen bestaat sinds 1 januari 2007. In de toekomst zou het behalen van het inburgeringsexamen een voorwaarde zijn voor het verkrijgen van een wettelijke verblijfsstatus. Maar dit is tot op heden niet vastgelegd. Het inburgeringsexamen vervangt de naturalisatietoets bij naturalisatie.

Duitsland
In Duitsland is er geen sprake van een verplicht inburgeringsexamen. De cursussen Duits moeten door de migranten zelf betaald worden. Op dit moment is er alleen een verplichte kennis van de taal en maatschappij wanneer je een Duits paspoort gaat aanvragen. Dat kan pas na 8 jaar legaal (genaturaliseerd) verblijf.Nieuwsbericht: "Rijk vordert inburgeringsgeld terug"

zie telegraaf van 7 december 2009
Quote: De gemeente Groningen moet een paar miljoen euro aan het rijk terugbetalen, omdat de inburgeringsnormen die de overheid heeft gesteld niet zijn behaald. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Groningen maandag. Het ministerie van Integratie vordert een deel van het geld dat het rijk ter beschikking heeft gesteld voor inburgeringcursussen terug. De gemeente verwachtte dat zeker 1230 allochtonen de inburgeringscursus zouden volgen. In werkelijkheid waren dat er maar achthonderd.

Om hoeveel geld het exact gaat, kan de gemeente niet zeggen. Het geld was op een aparte rekening gezet, omdat Groningen al rekening had gehouden met de vordering. Volgens de gemeente heeft het ministerie het aantal inburgeraars te hoog ingeschat omdat niet iedere allochtoon in aanmerking komt voor een cursus. Volgens de gemeente is Groningen niet de enige plaats die een deel van het inburgeringsgeld moet terugbetalen. Einde QuoteInburgeringscursus kost de Nederlandse belastingbetaler 4651,16 per allochtoon

Een kleine rekensom maakt ons duidelijk dat een inburgeringscursusje duizenden euro's kost per allochtoon.
  1. De gemeente Groningen moet 'een paar miljoen' euro terugbetalen.
  2. De gemeente verwachtte aan 1230 allochtonen een inburgeringscursus aan te bieden.
  3. De gemeente heeft in werkelijkheid aan 800 allochtonen een inburgeringscursus aangeboden.

1230 - 800 = 430. In werkelijkheid zijn er dus 430 inburgeringscursussen te weinig aangeboden.
Omdat er sprake is van een tekort van 430, moet de gemeente 'een paar miljoen' euro terugbetalen.

2.000.000 / 430 allochtonen = 4.651,16 per inburgeringscursus per allochtoon.

Voor de duidelijkheid gaan we met deze rekensom uit van 'een paar miljoen', dus 2 miljoen euro (1 paar is twee). Gaat het echter om meer dan 2 miljoen, dat terugbetaald moet worden, dan zijn de kosten nog veel hoger per allochtoon. Dan spreken we al snel over 10.000 per allochtoon.Aantal asielzoekers in Nederland is explosief gestegen

Het aantal asielaanvragen in Nederland verdubbelde in 2008. Middels de zichtbare kanalen kwamen 13.400 asielzoekers ons land binnen. Daarnaast is sprake van mensensmokkel bij de open grenzen van Nederland en komen velen illegaal Nederland binnen. Dit aantal groeit tevens jaarlijks. Ook is er sprake van 'gezinshereniging', waarvan het aantal zeer explosief is gestegen. In 2009 nam het aantal eerste asielaanvragen wederom toe ten opzichte van 2008.

5 jaar geleden werden van de 100 aanvragen ongeveer 18 asielzoekers toegelaten.
Dit jaar worden van de 100 aanvragen ruim 55 asielzoekers toegelaten.

Als er jaarlijks 15.000 asielzoekers bijkomen, die recht hebben op een inburgeringscursus, brengt dat een flinke kostenpost met zich mee voor de belastingbetaler. Naast alle kosten voor het realiseren van voorrang op de woningmarkt, de kosten voor het inrichten van de nieuw verkregen woning, de kosten op het gebied van uitkeringen, de kosten op het gebied van overlast en veiligheid, justitie, de kosten van gezinshereniging etc..

15.000 asielzoekers per jaar x 4.651,16 = 69.767.400,00
Zegge negenenzestigmiljoenzevenhonderdenzevenenzestigduizendenvierhonderdeuro per jaar.

Als de kosten 10.000 per allochtoon betreft voor de inburgeringscursus, dan hebben we het over een kostenpost van 150.000.000 per jaar. Zegge honderdvijftigmiljoen euro per jaar.Wenselijk?

Het Rijk stelt aan gemeenten een financiële bijdrage ter beschikking om inburgeringscursussen te verzorgen, die vervolgens worden aangeboden aan migranten. Vandaag, 7 december 2009, is duidelijk geworden wat zo'n cursus per allochtoon kost. Is het terecht dat de belastingbetaler hiervoor opdraait? Is het wenselijk dat dergelijke bedragen door de belastingbetaler moeten worden opgehoest? De Nederlandse burger betaalt exorbitant veel aan belasting, maar ziet de rechten en vrijheden jaarlijks afnemen. Is het wenselijk te snijden in kosten als inburgeringskosten en overige extra kosten die de allochtoon met zich meebrengt, zodat de belastingdruk voor de Nederlandse burger en werknemer verlaagd kan worden?
© 2009 - 2017 Alex, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Inburgeren -  hoe en waarom?Inburgeren - hoe en waarom?Nederland is een land met verschillende nationaliteiten. Sinds 1 januari 2007 is in Nederland de nieuwe inburgeringswet…
Miljoenennota 2009 deel 3: Integratie&Inburgering 6 MiljardMiljoenennota 2009 -deel 3- betreft een toelichting inzake integratie en inburgering. De derde dinsdag van september is…
Inburgeringsexamen: Nut of geen nut?Iedereen weet zo langzamerhand dat buitenlanders moeten inburgeren in Nederland om hun verblijfsvergunning verlengd te k…
Inburgeringscursus volgenInburgeringscursus volgenSinds een paar jaar kent Nederland de zogeheten inburgeringscursus. Deze verving de naturalisatietoets. De inburgerinscu…
Het verschil tussen een autochtoon en een allochtoonHet verschil tussen een autochtoon en een allochtoonEen allochtoon. Het is bijna een scheldwoord in het moderne Nederland. Toch weten veel mensen helemaal niet wat een allo…

Reageer op het artikel "Inburgeringscursus: 4651,16 per allochtoon?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Alex
Laatste update: 07-12-2009
Gepubliceerd: 07-12-2009
Rubriek: Nieuws uitgelicht…
Subrubriek: Mens en samenleving
Nieuws uitgelicht…
Deze rubriek bevat artikelen welke zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en kunnen daarom mogelijk gedateerde informatie bevatten.
Schrijf mee!