InfoNu.nl > Nieuws uitgelicht… > Financieel > Financieel: Pagina 7
Artikelen 61 - 70 in de rubriek Financieel

Financieel (Nieuws uitgelicht…)

ESM betekent Europees Stabiliteits Mechanisme

ESM betekent Europees Stabiliteits Mechanisme

Nadat het noodfonds in 2010 was ingesteld bleek al snel dat er méér geld nodig is om het vertrouwen in de financiële markten te herstellen. Ook wil men speculaties voorkomen. Het eerste noodfonds was… Celientje1, 22-05-2012
Griekenland: de overstap van de euro naar de drachme

Griekenland: de overstap van de euro naar de drachme

Wat gebeurt er als een land de euro moet verlaten en terugkeert naar haar eigen nationale munt. In 2012 speelde deze discussie rond Griekenland en een eventuele terugkeer naar de drachme. Het land had… Simcha, 20-05-2012
Bezuinigingen in de zorg in 2013

Bezuinigingen in de zorg in 2013

Er moet in 2013 flink bezuinigd worden en de zorg wordt daarbij niet ontzien. Dat gaat bijvoorbeeld betekenen dat er een hogere eigen bijdrage gaan gelden, dat de rollator uit het pakket gaat en dat h… Dessal, 18-05-2012
Nederland uiterlijk 1 februari 2014 over op IBAN

Nederland uiterlijk 1 februari 2014 over op IBAN

Consumenten en bedrijven moeten zich voorbereiden op de overgang naar het International Bankaccount Number (IBAN). Uiterlijk 1 februari 2014 wordt dit nummer niet meer, zoals nu, vooral gebruikt voor… Palberts, 10-05-2012
Nullijn ambtenaren

Nullijn ambtenaren

Een van de bezuinigingsmaatregelen uit het begrotingsakkoord is de nullijn voor ambtenaren. Politieagenten en leraren gaan er in koopkracht op achteruit. Mogelijk geldt de nullijn ook voor gemeenteamb… Rebeccahoogers, Begrotingsakkoord, 05-05-2012
NIeuw begrotingsakkoord: maatregelen

NIeuw begrotingsakkoord: maatregelen

De onderhandelingen in het Catshuis zijn mislukt. Het nieuwe begrotingsakkoord is tot stand gekomen, dankzij de samenwerking tussen de coalitiepartijen D66, ChristenUnie en GroenLinks en met steun van… Rebeccahoogers, AOW-leeftijd, 30-04-2012
Pensioenen omlaag in 2013

Pensioenen omlaag in 2013

Zoals de vlag er nu voorstaat, gaan de pensioenen begin 2013 omlaag. De verlaging is 5 tot 10% en treft miljoenen gepensioneerden. Zij zien hun besteedbaar inkomen aanzienlijk dalen. De oorzaken van d… Rebeccahoogers, 22-01-2012
Afschaffing studiefinanciering voor masterstudenten?!

Afschaffing studiefinanciering voor masterstudenten?!

Om miljoenen euro’s per jaar te kunnen bezuinigen, neemt de overheid drastische maatregelen. Op 19 januari 2012 diende staatssecretaris Halbe Zijlstra een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Het voor… Maria_louise91, 22-01-2012
Afschaffen basisbeurs studiefinanciering

Afschaffen basisbeurs studiefinanciering

Het kabinet ziet het afschaffen van de basisbeurs (onderdeel van de studiefinanciering) als reëele optie, nu er extra bezuinigingen worden doorgevoerd. Het afschaffen van de basisbeurs levert een bezu… Rebeccahoogers, 29-12-2011
Hypotheekrenteaftrek is bespreekbaar, maar niet noodzakelijk

Hypotheekrenteaftrek is bespreekbaar, maar niet noodzakelijk

Tijdens de besprekingen van de regering over bezuinigingen in december 2011 is gebleken dat de hypotheekrenteaftrek niet meer onbespreekbaar is en dat de toekomst wel eens veranderingen zal kunnen bre… Celientje1, 23-12-2011