InfoNu.nl > Nieuws uitgelicht… > Financieel > ECB nam in 2015 historische maatregel, wat zijn de gevolgen

ECB nam in 2015 historische maatregel, wat zijn de gevolgen

ECB nam in 2015 historische maatregel, wat zijn de gevolgen Op 22 januari 2015 werd door Mario Draghi, president van de ECB bekend gemaakt dat de Europese Centrale Bank overgaat tot het opkopen van staatsobligaties. Populair gezegd wordt de geldkraan open gedraaid en wordt er geld bijgemaakt. De Nederlandse Bank heeft tegen deze maatregel gestemd en de meningen over de gevolgen zijn verdeeld. Er zijn vóór en tegenstanders voor deze ingreep die de economie een boost moet geven. Wat betekent dit voor de waarde van de euro?

De Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank is gevestigd in Frankfurt en is verantwoordelijk voor de euro en het handhaven van prijsstabiliteit. Sedert 2011 is Mario Draghi de president van de ECB. De bank werkt nauw samen met de centrale banken van de diverse eurolanden. De ECB is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van monetair beleid binnen de eurozone.De taken van de ECB zijn o.a.:
 • Vaststellen van het rentepercentage
 • Geldhoeveelheid controleren
 • Valuta reserves beheren
 • Is toezichthouder op financiële markten
 • Verleent toestemming aan centrale banken om bankbiljetten en munten uit te geven.

President van de ECB

Het aanstellen van de president van de ECB geschiedt voor een periode van 8 jaar. De regeringsleiders besluiten wie de president zal worden. Belangrijk om te weten is dat de president niet wordt gekozen.Alle instellingen en regeringen dienen de onafhankelijkheid van de ECB te respecteren. De Europese centrale bank is een onafhankelijk orgaan. Volgens het verdrag van Maastricht mag de ECB geen schuld van overheden in de eurozone monetair financieren. De Europese politieke leiders kunnen wel een mening geven maar de onafhankelijkheid van de bank is steeds benadrukt door de diverse politieke leiders.

Staatsobligaties kopen

Op 22 januari 2015 werd bekend gemaakt door de Heer Mario Draghi dat de Centrale Bank zal gaan starten met het opkopen van Staatsobligaties en bedrijfsleningen Dit gaat in totaal om 1.140 miljard euro. Er werd overeengekomen dat het programma zou lopen tot september 2016. De president is van mening dat het aan de overheden van de deelnemende landen daarna zelf is om verdere groei te bewerkstelligen door het nemen van de juiste maatregelen. Alleen de condities voor groei zijn met deze maatregel geschapen. De nationale landen zullen de meeste staatsleningen opkopen.Men spreekt van een kwantitatieve verruiming. Belangrijk is dat het geld ook daadwerkelijk in de economie wordt gepompt en niet blijft hangen waardoor er ergens weer zeepbellen gaan ontstaan. Het risico blijft liggen bij de landen waar de obligaties worden opgekocht en niet gespreid over andere eurolanden. Hierbij blijft de ECB binnen het mandaat. De Duitse regering is in principe tegen de maatregel en heeft de zaak dan ook aangespannen bij het Europese hof van justitie. Deze oordeelde echter dat de maatregel geoorloofd is.

Landen buiten Europa met dezelfde maatregel

De Centrale bank van Japan heeft in 2001 een soortgelijke maatregel genomen met het doel de inflatie op peil te houden. Het heeft echter weinig groei van de economie opgeleverd.De rentes zullen dalen waardoor geld lenen goedkoper wordt. In Amerika heeft de FED deze maatregel in 2008 toegepast en deze is langzaam weer afgebouwd. In Amerika heeft deze maatregel wel goed gewerkt en daar werd weer groei in de economie zichtbaar.

Gevolgen van de maatregel en inflatie

Het gevolg van deze maatregel is dat de euro nog verder in koers zal dalen t.o.v. de Amerikaanse dollar en de Chinese munt. De laatste tijd was de koers van de euro al dalend op de wereldmarkt. Een inflatie van rond de 2% wordt als normaal beschouwd. Echter de inflatie in de eurozone was in 2016 rond de 1,68% en dit baart de ECB zorgen. In 2016 bleef de inflatie in Nederland 0.32% volgens de gegevens van CPI. Al in 2012 heeft de president aangekondigd dat er alles aan zal worden gedaan om de euro te behouden. De maatregel wordt dan ook door velen gezien als een laatste redmiddel voor de euro. Import wordt duurder en export wordt goedkoper.

Wat zijn de risico's

Zuid-Europese landen hebben sedert aanvang van de crisis al veel financiële steun gekregen. Binnen de EU treden nu ook zwakke Oost-Europese landen aan. De olieprijs is laag en dit betekent lage inflatie.Als de banken goedkoper geld kunnen lenen dan zal het vooral voor de zuidelijke landen gemakkelijker worden om achterover te gaan leunen. Zij zullen zich dan mogelijk minder inspannen om de zo noodzakelijke hervormingen door te zetten.

Wat zijn de verwachtingen

De verwachting bestaat dat het vertrouwen van consumenten weer gaat toenemen en dat zij méér geld zullen gaan uitgeven. Economie moet weer gaan groeien en er mag geen deflatie ontstaan. Politici in de diverse landen zullen maatregelen moeten gaan nemen om hun economie te hervormen. Zo werkt Nederland aan een nieuw belastingstelsel.

Hoogleraar Sylvester Eijffinger

Een van de economen die toonaangevend is voor de Nederlandse economie en de regering vaak adviseert is hoogleraar Sylvester Eijffinger van de universiteit van Tilburg. Hij heeft in een advies aan het Europees parlement benadrukt dat het beïnvloeden van de wisselkoers van de euro geen taak is voor de ECB. Zij dienen te zorgen voor prijsstabiliteit. Deze maatregel kan negatieve gevolgen hebben voor de export. Volgens Eijffinger moeten de regeringen van de eurolanden zelf hun maatregelen nemen om de economie weer op gang te brengen. De problemen zijn voor ieder land weer anders en dat vraagt om specifieke maatregelen. Hij ziet de genomen maatregel niet als een taak van de ECB.

Wat merkt de burger van deze maatregel

In principe zullen de burgers niet zoveel van deze maatregel merken. Echter in de handel met niet Europese landen zal dit wel merkbaar zijn. Zo zal het voor de Britten en de Noren eenvoudiger zijn om aankopen te doen in de eurozone. Denk hierbij aan de huizenmarkt in Spanje. Op vakantie gaan naar Amerika zal voor de Europese burgers duurder uitpakken.Onze producten die we kopen vanuit China en Amerika zullen wel duurder worden. Als de banken in de zuidelijke landen méér geld kunnen lenen tegen lage rente dan kan dit wel de economie in die landen een stimulans geven. Echter zonder de noodzakelijke hervormingen zal dit weinig effect hebben. De staatsschulden zijn immers torenhoog.

Verlenging van de maatregel tot maart 2017

In het eerste jaar dat de staatsobligaties werden opgekocht hebben zij slechts een beperkt resultaat opgeleverd. Prijsstabiliteit blijft het belangrijkste doel en de ECB wil inflatie voorkomen. Daarom heeft de ECB president Mario Draghi in december 2016 besloten dat de procedure verlengd zal gaan worden tot eind 2017. De president van de ECB acht het noodzakelijk dat de economie verder gestimuleerd wordt en heeft daarom de maatregel verlengd. Wel is het maximale maandelijkse bedrag verlaagd van 80 miljard euro naar 60 miljard euro. In totaal is er sedert het begin van de maatregel voor 1600 miljard aan staatsobligaties gekocht.
© 2015 - 2017 Celientje1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Nederlandse staatsobligaties kopen en verkopenNederlandse staatsobligaties kopen en verkopenNederlandse staatsobligaties zijn erg gewild. Er is veel vraag naar Nederland. Nederland schrijft de staatsobligaties ui…
Kopen staatsobligaties door de Europese Centrale Bank (ECB)Kopen staatsobligaties door de Europese Centrale Bank (ECB)De Europese Centrale Bank (ECB) moet steeds meer staatsobligaties kopen van de verschillende Europese landen, zoals Grie…
Gevolgen rentestijging Europese Centrale Bank (ECB)Gevolgen rentestijging Europese Centrale Bank (ECB)De Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten om de rente te verhogen. Gedurende bijna twee jaar heeft de rente op een…
Frankrijk: kopen en verkopen van Franse staatsobligatiesFrankrijk: kopen en verkopen van Franse staatsobligatiesEr is veel vraag naar Franse staatsobligaties. Dit komt omdat Frankrijk een relatief sterke economie heeft. Het rendemen…
Invloed van rente op beleggenInvloed van rente op beleggenDe geldmarkt rente of “korte rente” wordt bepaald door de ECB (Europese Centrale Bank). De kapitaalmarktrente of “lange…
Bronnen en referenties
 • http://www.nu.nl/ondernemen/3915545/moet-u-weten-aanzetten-van-geldpers.html
 • http://www.nu.nl/ondernemen/3977781/geldkraan-openzetten-onverantwoord-en-slecht.html
 • http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_nl.htm
 • http://www.bnr.nl/nieuws/110812-1501/ecb-mag-staatsobligaties-opkopen
 • https://www.tilburguniversity.edu/
 • www.europanu.nl
 • http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/cpi-inflatie-nederland-2016.aspx
 • https://fd.nl/beurs/1178914/opkoopprogramma-ecb-verlengd-tot-eind-2017

Reageer op het artikel "ECB nam in 2015 historische maatregel, wat zijn de gevolgen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 02-03-2017
Gepubliceerd: 23-01-2015
Rubriek: Nieuws uitgelicht…
Subrubriek: Financieel
Bronnen en referenties: 8
Nieuws uitgelicht…
Deze rubriek bevat artikelen welke zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en kunnen daarom mogelijk gedateerde informatie bevatten.
Schrijf mee!