InfoNu.nl > Nieuws uitgelicht… > Educatie en school > Niveau basisonderwijs is gezakt!

Niveau basisonderwijs is gezakt!

Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat ondanks de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen 25 jaar het niveau van het basisonderwijs niet verbeterd is. Ik durf te beweren dat het niveau achteruit is gegaan en niet eens op hetzelfde niveau is gebleven.

Prof. Meijerink

Vorige week verscheen in de kranten de conclusies van de commissie onder voorzitterschap van prof. Meijerink. De commissie had de reken- en taalvaardigheid onderzocht en concludeerde dat het niveau van het reken- en taalonderwijs beduidend onder de maat is. Prof. van de Craats vulde deze gegevens aan met er op te wijzen dat het zogenaamde realistisch rekenen blijkbaar funest geweest is voor het rekenonderwijs. Hij hield een warm pleidooi om het hoofdrekenen en “tafels stampen” zo snel mogelijk opnieuw in te voeren in het basisonderwijs. Het “kunnen en kennen” boven “begrip en inzicht”

PABO

Nu al zijn de eerstejaars leerlingen van de PABO, de lerarenopleiding voor het basisonderwijs bezig zich voor te bereiden op de rekentoets die over enkele weken plaats zal vinden. Zij oefenen de meest eenvoudige rekenoefeningtjes zoal 243-56 en 35 X67 deze moeten namelijk zonder rekenmachientje opgelost worden en dat blijkt voor de dames en heren studenten, uiteindelijk is de PABO een HBO opleiding, te moeilijk te zijn. Immers bij de toets vorig jaar zakte 30% van de leerlingen. Een rekentoets op het niveau van groep 8 bleek voor 1/3e van de PABO studenten te moeilijk.

Universiteit

Ook op de universiteit klagen de professoren steen en been over de taalvaardigheid van de eerste jaars studenten. Meer dan de helft heeft geen flauw benul van Nederlandse spreekwoorden en gezegden en ongeveer een kwart kan een simpele tekst niet schrijven zonder fouten te maken tegen de grammaticaregels. Vervoegen van werkwoorden blijkt een onmogelijke opgave en studenten, onze toekomstige advocaten, notarissen, bestuurders kennen het verschil niet tussen een sterk en een zwak werkwoord.

Niveau gezakt.

Wat prof. Meijerink gemeten heeft, waar prof van der Craats naar verwijst, onze student op Pabo en Universiteit hetbewijs leveren is de niveau daling van het taal- en rekenonderwijs in het Nederlandse onderwijs en met name het basisonderwijs.
De bevestiging van het Cito, u weet wel de jaarlijkse toets, is echter niet nauwkeurig en daarom ook haar conclusie niet.
Cito heeft aan de hand van de toetsen in de afgelopen jaren kunnen bepalen dat het niveau van de leerling hetzelfde gebleven is. Dit roept echter direct de nodige twijfels op.

Sinds enkele jaren zorgen de basisscholen er voor dat ze een goede citoscore behalen. Een van de manieren om deze goede score te bereiken is het uitsluiten van de leerlingen waarvan de school denkt dat deze niet kan slagen voor de cito-toets. Omdat de cito-toets geen verplichte toets is, is dat ook mogelijk. Naar schatting zou maar 75% van de leerlingen meedoen aan de cito-toets.

Statistisch gezien, mag het cito haar conclsuie trekken, immers de controlegroep is hiervoor groot genoeg. Ik zet alleen vraagtekens bij “het gemiddelde”. In hoever wordt het gemiddelde beïnvloed wanneer de laag scorende leerlingen niet meedoen aan de toets. Een voorbeeldje 10 leerlingen doen mee aan de cito en scoren 3, 8, 5, 6, 6, 7, 6, 9, 3, 6 dan is het gemiddelde (3+8+5+6+6+7+6+9+3+6)/10=5,9 Gemiddelde is een zes.

Maar, ik laat de twee leerlingen waarvan ik vermoed dat ze slecht zullen scoren niet meedoen. Dan wordt het gemiddelde (8+5+6+6+7+6+9+6)/8=6,6 Een score die beduidend hoger ligt eb bijna een vol punt verschil laat zien.

Conclusie

  • Niet alleen de cito-score moet in ogenschouw genomen worden om de conclusie dat het niveau van het basisonderwijs in de afgelopen 30 jaar hetzelfde gebleven is.
  • Het is dus raadzaam om scholen te verplichten ALLE leerlingen mee te laten doen aan de cito-toets willen we een betrouwbaar oordeel kunnen geven over het niveau van het basisonderwijs.
  • Het niveau is naar alle waarschijnlijkheid gezakt, zie PABO en universiteit.
  • Draai de onderwijsvernieuwingen zo snel mogelijk terug.
  • Verbeter het niveau van de PABO opleiding onder andere door herinvoering van centrale examens.
  • Stel eisen en eindtermen aan basisscholen en spreek minimaal 3 toetsmomenten in de loop van groep 4 naar groep 8.
© 2008 - 2017 Sophocles, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Feestdagen, schoolvakanties en vrije dagen 2011 en 2012Wanneer zijn de vrije dagen, schoolvakanties en de feestdagen van 2011 en 2012. Hierin staan de belangrijkste feesten en…
De Cito-toets 2015: Uitslag, data en informatieDe Cito-toets 2015: Uitslag, data en informatieIn april 2015 is het dan eindelijk zover. Dan wordt voor de eerste keer de Cito-toets nieuwe stijl afgenomen. Grootste v…
De Cito-toets oefenenDe Cito-toets oefenenDe Cito-toets in groep 8 bepaalt voor een groot deel naar welk niveau de kinderen zullen gaan op het voortgezet onderwij…
De CITO-EindtoetsIn groep 8 van het basisonderwijs maken de meeste kinderen de CITO-Eindtoets. Deze toets wordt gebruikt om inzicht te kr…
De Entreetoets voor groep 5, 6 en 7De Entreetoets voor groep 5, 6 en 7Op basisscholen waar de Cito Eindtoets wordt afgenomen, wordt ook steeds vaker de Entreetoets afgenomen. De Entreetoets…

Reageer op het artikel "Niveau basisonderwijs is gezakt!"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Sophocles
Gepubliceerd: 07-02-2008
Rubriek: Nieuws uitgelicht…
Subrubriek: Educatie en school
Nieuws uitgelicht…
Deze rubriek bevat artikelen welke zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en kunnen daarom mogelijk gedateerde informatie bevatten.
Schrijf mee!